Πιστοποίηση της Geomatics κατά ΕΚΒΑ

Η Geomatics, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία, ως ασχολούμενη με διαχείριση γεωχωρικών πληροφοριών, έλαβε πιστοποίηση από το ΓΕΕΘΑ για διαχείριση απορρήτων πληροφοριών επιπέδου ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - NATO SECRET - EU SECRET. Η πιστοποίηση αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς ειδικών έργων αεροφωτογράφησης, χαρτογραφήσεων και GIS στην Ελλάδα και το εξωτερικό.